Program výstavy Teddy Bear Prague 23.-25.10.2020

čtvrtek 22.10.2020- 18.00-20.00hod příprava výstavy

pátek 23.10.2020- 8.00-11.00 hod příprava výstavy

                                11.00 -12.00 hod slavnostní zahájení výstavy

                                12.00-20.00hod otevřeno pro veřejnost

Sobota 24.10.2020  10.00-18.00 otevřeno pro veřejnost

                                 15.00-16.00 hod  slavnostní vyhlášení výsledků autorské soutěže

                        " Zlatý Marjánek"

vyhlášení nejkrásnějšího medvídka soutěže v hlasování návštěvníků a vyhlášení nejkrásnějšího stánku výstavy

Neděle 25.10.2020  10.00-14.00 hod otevřeno pro veřejnost

                                 14.00-15.00hod likvidace výstavy

      

Dokumenty se stahují ve formátu PDF (Adobe Reader)

Pojištění

Pořadatel nezodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození výstavních exponátů,vybavení a zařízení výstavního místa, techniky pro zajištění chodu expozice, odložené věci, bez ohledu na to, zda se odcizení, zničení či jiné poškození stalo před zahájením,během či po skončení výstavy.