Termín pro podávání přihlášek a prezentace v katalogu je do 25.9.2019

Dokumenty se stahují ve formátu PDF (Adobe Reader)

Pojištění

Pořadatel nezodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození výstavních exponátů,vybavení a zařízení výstavního místa, techniky pro zajištění chodu expozice, odložené věci, bez ohledu na to, zda se odcizení, zničení či jiné poškození stalo před zahájením,během či po skončení výstavy.